Referater

Det kan oplyses at Aktivitetsudvalgets årsregnskab kan man se på administrations kontoret hvis dette ønskes

2017:

Januar     Februar     Marts     April     Maj    Juni   August  September   Oktober  November    December

2018:

Januar     Februar  Marts    April     Maj     Juni   August  Oktober  November

2019:

Januar   Februar   Marts   April   Maj Juni  August  September Oktober november december

2020:

Januar Februar Marts Ekstraordinært marts